ZBIORNIKI BETONOWE

0
358

Stosuje się także zbiorniki betonowe wykła­dane od wewnątrz izolacją i membraną stalo­wą.Dopóki gaz znajduje się w stanie płynnym można go przepompowywać przez izolowane ru­rociągi, jak każdą inną ciecz. Jest to operacja niebezpieczna, a nawet ryzykowna, zwłaszcza jeżeli opróżnianie ma miejsce w portach wiel­komiejskich. Sytuację pogarsza fakt, że w por­tach o dużym natężeniu ruchu istnieje możli­wość zderzenia statków.Dziś projektuje się już przepompowywanie gazu skroplonego na morzu, skąd gaz rurocią­giem podmorskim jest dostarczany do zbiorni­ków leżących ,na wybrzeżu. Mimo dużego ry­zyka i wysokich kosztów transportu, dziś dość często przewozi się gaz ziemny w stanie płyn­nym. Nie jest to jednak tak szeroko stosowane, jak przewidywano kiedyś. Koszty skraplania i budowy specjalnych statków okazały się zbyt wysokie.

Poprzedni artykułPRZEŁADUNEK ROPY
Następny artykułW INNEJ METODZIE