ZASOBY PIASKÓW BITUMICZNYCH

0
264

W Wenezueli poza ropą konwencjonalną występują olbrzymie, obok kanadyjskich naj­większe na świecie, zasoby piasków bitumicz­nych przesyconych ropą ciężką. Jest rzeczą charakterystyczną i gdzie indziej nie spotyka­ną, że złoże piasków ma formę regularnego pasa o szerokości 50 km i długości 600 km, ciągnącego się od stanu Guarico aż po deltę rzeki Orinoko. Złoże to — Tar Belt — jest na razie mało wykorzystane, gdyż przeróbka piasków bitumicznych stwarza poważne pro­blemy techniczne.W Wenezueli prowadzi się dalsze poszuki­wania złóż ropy. Szczególnie perspektywiczne są tereny wód przybrzeżnych Zatoki Wenezu­elskiej, szelfu Karaibskiego i dorzecze Orino­ko. Przemysł wydobywczy i rafineryjny jest tu upaństwowiony. Pracuje 12 rafinerii, w tym od 1972 r. rafineria-gigant (33 min t na rok).

Poprzedni artykułROPA NAFTOWA W MEKSYKU
Następny artykułAMERYKA POŁUDNIOWA