AMERYKA POŁUDNIOWA

Prawdziwy rozwój wydobycia ropy w rejo­nie Morza Karaibskiego nastąpił jednak dopie­ro po odkryciu bogatych złóż w Wenezueli.Wenezuela. Jest najlepiej rozpoznanym krajem naftowym Ameryki Południowej. Pier­wsze wielkie złoże — supergigant Bolivar Costal Field (1,1 mld t) odkryto w 1916 r. Dal­sze badania doprowadziły zasoby odkryte do wielkości 7,3 mld t (stan z 1979 r.), jednak do dziś ok. 65% tych zasobów zostało już wyko­rzystane. Wenezuela była pierwszym krajem na świecie, w którym rozpoczęto wykonywanie wierceń podmorskich. Zakończyły się one po­myślnie — do dnia dzisiejszego 70% wydoby­wanej tu ropy pochodzi ze złoża Lagunillas leżącego pod dnem laguny Maracaibo. Otrzy­muje się tu dla Wenezueli ropę ciężką służącą głównie do przerobu na oleje opałowe. Boga­te złoża ropy znajdują się ponadto w stanie Zulia; są to — Tio Zulia, eksploatowane oc 1928 r. oraz — Bachaąuero z 1930 r. Złoża te dają również ropę ciężką, o dużej zawartości siarki.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!