ZAPROJEKTOWANY RUROCIĄG

Zaprojekto­wano rurociąg Przyjaźń, prowadzący w pier­wszym etapie do Bratysławy w Czechosłowa­cji, w pobliżu której znajduje się kombinat naftowy Slovnaft, z odgałęzieniem na teren Węgier. Północne odgałęzienie tego rurociągu j zasiliło rafinerie nafty w Polsce (Płock) i w NRD (Schwedt).Uroczyste otwarcie trasy rurociągu | 15.02.1962 r. zapoczątkowało naftową pomoc ZSRR dla wymienionych krajów RWPG. Od dnia oddania rurociągu do eksploatacji do ro­ku 1980 rurociągiem przetłoczono ponad 500 min t ropy.  W pierwszym roku eksploatacji, tj. w 1964 r., rurociąg dostarczył już 8,3 min t ropy. Potrze­by szybko rosły, tak że wkrótce trzeba było przystąpić do budowy drugiej linii rurociągu, nazwanego Przyjaźń II. Został do niego na­stępnie podłączony rurociąg prowadzący z Usti przez Kurgan i Ufę do Almietjewska. W ten sposób system tych rurociągów sięgnął złóż zachodniej Syberii.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!