RUROCIĄG PRZYJAŹŃ

0
285

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych, w kra­jach członkowskich RWPG, przemysł naftowy zaczął się szybko rozwijać. Projektowano i bu­dowano kombinaty do przeróbki ropy radziec­kiej w Czechosłowacji, NRD, Polsce i na Wę­grzech. Kompleksowe zakłady rafineryjne, o wydajności początkowej nie mniejszej niż min t ropy rocznie, były przystosowane do przerobu ropy radzieckiej typu romaszkinsko- muchanowskiego ze złóż tzw. drugiego Ba­ku, gdzie właśnie rozpoczęto wydobycie. Wiel­ka odległość pól naftowych Tatarskiej Auto­nomicznej Republiki na przedgórzu Uralu, gdzie znajdowały się eksploatowane złoża, wy­magały opracowania sposobu dostaw ropy. Je­dynym racjonalnym rozwiązaniem była budo­wa ropociągu o dużej wydajności.

Poprzedni artykułZAPROJEKTOWANY RUROCIĄG
Następny artykułSZCZEGÓLNA ROLA