WYSOKA ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ

0
244

Bardzo wysoka średnia wydajność odwiertów w głównych krajach wydobywających ropę na Bliskim Wschodzie potwierdza, że jest to wyją­tkowy obszar wydobycia. Wydajność ta docho­dzi do powyżej 700 tys. t ropy z 1 odwiertu. W zupełnie odmiennych warunkach przebiega wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych. Pracuje tu duża liczba otworów o bardzo nis­kiej wydajności wydobywczej. Liczba odwier­tów w tym kraju przekroczyła już pół miliona przy wydajności z jednego otworu około 1 ty­siąca t.Różnica jest wyraźna. Ponadto w większości odwiertów amerykańskich ropę trzeba wytła­czać gazem lub wodą albo czerpać pompami. Im niższa wydajność odwiertu, tym większe są nakłady inwestycyjne i związane % tym ko­szty eksploatacji w przeliczeniu na tonę wydo­bytej ropy.

Poprzedni artykułWYMUSZONE WYDOBYCIE
Następny artykułWYSOKODAJNE OBSZARY