WYBUCHOWE MIESZANINY

Prze­de wszystkim należy wyeliminować możliwość powstania mieszanin wybuchowych, jakie tworzy gaz z powietrzem w stosunku 5—15% je­dnostek objętości gazu na 95—85% jednostek objętości powietrza. Zbiornikowiec do przewo­zu skroplonych gazów musi więc mieć szcze­gólnie sprawny system wentylacji. Wszędzie tam, gdzie może powstać mieszanina wybu­chowa, wolno stosować tylko materiały nie powodujące iskrzenia, .nagrzewania się czy po­wstawania elektryczności statycznej. Na zbior­nikowcu zainstalowany jest system alarmowy, który sygnalizuje powstanie nienormalnej kon­centracji gazu mogącej prowadzić do wytwo­rzenia się mieszaniny wybuchowej. Poza tym gaz zostaje nawoniony przez dodanie substancjio  silny nt, nieprzyjemnym zapachu, aby każdy przeciek mógł być szybko wykryty.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!