WYBUCHOWE MIESZANINY

0
287

Prze­de wszystkim należy wyeliminować możliwość powstania mieszanin wybuchowych, jakie tworzy gaz z powietrzem w stosunku 5—15% je­dnostek objętości gazu na 95—85% jednostek objętości powietrza. Zbiornikowiec do przewo­zu skroplonych gazów musi więc mieć szcze­gólnie sprawny system wentylacji. Wszędzie tam, gdzie może powstać mieszanina wybu­chowa, wolno stosować tylko materiały nie powodujące iskrzenia, .nagrzewania się czy po­wstawania elektryczności statycznej. Na zbior­nikowcu zainstalowany jest system alarmowy, który sygnalizuje powstanie nienormalnej kon­centracji gazu mogącej prowadzić do wytwo­rzenia się mieszaniny wybuchowej. Poza tym gaz zostaje nawoniony przez dodanie substancjio  silny nt, nieprzyjemnym zapachu, aby każdy przeciek mógł być szybko wykryty.

Poprzedni artykułZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO
Następny artykułPOZA ZABEZPIECZENIEM