WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

0
295

Lata pracy przeplatane latami stu­diów dały mu odpowiednią wiedzę i doświad­czenie. Już w 1848 r., pracując w aptece Pod Gwiazdą Piotra Mikulasza we Lwowie, zajmo­wał się ubocznie badaniem i destylowaniem „oleju skalnego” dostarczanego przez zaintere­sowanych tą cieczą chłopów i właścicieli ziem­skich z różnych rejonów Podkarpacia. „Dzie­gieć” ten dawano czasem owcom po zmieszaniu z gorczycą jako (skuteczne) lekarstwo przeciw motylicy. Do czego jeszcze mógłby się on na­dawać? Jak wykorzystać go do spalania, żeby nie kopcił i nie wybuchał? Łukasiewicz oddestylował’ z ropy naftę w swojej aptece. Wiedział, jak ją oczyścić. Wie­dział też, że przy paleniu się nafta świeci ja­sno, ale łatwo paruje, tworząc z powietrzem niebezpieczną mieszaninę.

Poprzedni artykułGOTOWA LAMPA
Następny artykułROPA NAFTOWA W POLSCE