WEDŁUG OBLICZEŃ

0
411

Niezależnie od swojej niezawodności tran­sport ropy radzieckiej do europejskich krajów socjalistycznych za pomocą rurociągu przyno­si korzyści ekonomiczne. Według obliczeń radzieckich dostawa tej ropy koleją byłaby co najmniej pięciokrotnie droższa, nie mówiąc o < gigantycznych ilościach potrzebnych do tego cystern i lokomotyw, które drogę powrotną musiałyby odbywać bez ładunku. Gazociągi zapewniają dostawę drugiego ważnego surowca węglowodorowego — gazu ziemnego. Mówiliśmy już o jego znaczeniu dla rozwoju energetyki i chemii; zwłaszcza w rejonach chronionych pod względem ekologicznym jest on dotychczas nie zastąpiony. Czys­tość i ekonomika spalania gazu stawiają go na pierwszym miejscu wśród tzw. paliw „czys­tych” i łatwych do dystrybucji. Nakłady inwe­stycyjne na obiekty energetyczne są najniższe, gdy mają być one opalane gazem ziemnym. Niepotrzebne są place na składowanie opału, bocznice kolejowe, zasobniki ani stacje pomp.

Poprzedni artykułSPALINY
Następny artykułZŁOŻONY UKŁAD