ZŁOŻONY UKŁAD

0
515

Przecina również wiele dużych rzek (Wołga, Oka, Dniepr, Prut, Wisła, Odra, Dniestr, Dunaj),122 linie kolejowe i niezliczoną ilość dróg. Wszystkie te miejsca, o szczególnie dużej tru­dności, mają długość łączną około 200 km. Złożony układ magistrali rurociągowej, par­ku zbiorników i stacji pomp wymaga stałej łączności całej trasy z ośrodkami dyspozycyj­nymi. Tylko dobrze zorganizowana współpra­ca obsługi rurociągu może zapewnić nieprzer­wane i bezawaryjne zaopatrywanie odbiorców. Dotychczasowa eksploatacja tego systemu wy­kazuje, że zastosowany układ dyspozycyjny zapewnia gwarantowane umowami dostawy, a tym samym — nieprzerwaną i sprawną eksplo­atację zaopatrywanych w ropę rafinerii.

Poprzedni artykułWEDŁUG OBLICZEŃ
Następny artykułGŁÓWNA CZĘŚĆ URZĄDZEŃ