W POZOSTAŁYCH KRAJACH

0
270

We wszystkich pozostałych krajach połud­niowo-amerykańskich działają już państwowe towarzystwa naftowe. Mają one decydujące znaczenie w wykonywaniu rządowych progra­mów rozwoju. Nie dopuszcza się międzynaro­dowych towarzystw naftowych do prowadzenia prac poszukiwawczych czy wydobywczych. Działalność obcych firm w dziedzinie prze­róbki i sprzedaży ropy jest hamowana drogą stopniowego przejmowania przez państwa również i tych dziedzin gospodarki nafto­wej. Na kontynencie południowoamerykańskim działają następujące państwowe towarzystwa naftowe: Petrobas (Brazylia), Braspetro (poza granicami Brazylii), YPF (Argentyna), Petro- peru (Peru), YPFB (Boliwia). Jedynie na wy­spie Trynidad mocną pozycję nadal utrzymuje amerykańskie towarzystwo Texaco.

Poprzedni artykułNOWY KARTEL NAFTOWY
Następny artykułAMERYKA ŁACIŃSKA