UZYSKANE DOŚWIADCZENIA

0
443

Uzyskane tam do­świadczenia miały być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji co do dalszych obszarów eksploatacji. W ciągu 6—7 lat znaleziono wiele prostych i skutecznych rozwiązań, które umożliwiły pomyślne włączanie do eksploatacji kolejnych pól naftowych. Przykład Syberii wykazał wysoką efektywność wstępnych ba­dań sejsmicznych. Przeważająca część zachod- niosyberyjskich złóż ropy została potem od­kryta już przy pierwszych wierceniach. Do głównych złóż należą: Szaimskie, Wierchnie- salimskie, Surgutskie, Niżniewartowskie, Aleksandrowskie, Wierchniedemiańskie, Wasiugańskie i Mieżowskie. W rejonie środkowe­go Obu znajdują się złoża:   Prawdinskie, Ustbalickie, Mamontowskie, Zachodniosur- gutskie, Fiodorowskie, Sowieckie i unikalny gigant — złoże Samotłorskie.

Poprzedni artykułPROBLEMY EKOLOGICZNE
Następny artykułROKUJĄCY MATERIAŁ