ROKUJĄCY MATERIAŁ

0
445

Do 1941 r. zgromadzono dobrze rokujący materiał badawczy. Dalsze działania przerwała druga wojna światowa. W 1953 r. uzyskano w pobli­żu Berezowa pierwszy gaz, a w roku 1960 otrzymano pierwszą ropę. W 1961 r. badania­mi objęto także środkową część niziny. Kolej­ne odkrycia pól naftowych w latach 1962-1963 potwierdziły wysoką roiponośność tego rejonu.W 1963 r. rząd radziecki uchwalił specjalny program długookresowych kompleksowych po­szukiwań i wydobycia ropy w zachodniej Sy­berii. Zatwierdzono projekt budowy przemysło­wych ośrodków wydobycia, osiedli mieszkanio­wych, układu transportowego i komunikacyj­nego oraz innych inwestycji niezbędnych w re­gionie naftowym o wysokiej wydajności. Pro­jekt przewidywał rozpoczęcie eksploatacji ob­szarów najkorzystniejszych.

Poprzedni artykułUZYSKANE DOŚWIADCZENIA
Następny artykułPERSPEKTYWY ROZWOJU