TOWARZYSTWA NAFTOWE

0
456

Towarzystwo to, kierowane przez kolejne pokolenia rodziny Rockefellerów, zwielokrotni­ło kapitały firmy do setek miliardów dolarów. Przez różne przekształcenia i podziały wyłoniło z siebie szereg innych amerykańskich towa­rzystw naftowych, a w niedawnych latach — samo SOC przekształciło się w Esso (obecnie Exxon), pierwszą z najpotężniejszych korpora­cji naftowych świata kapitalistycznego. Następnym w kolejności historycznej i w sensie obecnego znaczenia jest brytyjsko-ho- lenderskie towarzystwo Royal Dutch Shell. Powstało ono w 1907 r. z połączenia dwóch mniejszych towarzystw — holenderskiego Ro­yal Dutch i brytyjskiego Shell Transport and Trading Company. Inspiratorami zjednoczenia byli H. Deterding i M. Samuel.

Poprzedni artykułPOROZUMIENIE TOWARZYSTW
Następny artykułW SWOJEJ BRANŻY