W SWOJEJ BRANŻY

W swojej branży nie bały się konkuren­tów. Kraje będące właścicielami ziemi, w któ­rej znajdowały się złoża ropy, nie miały nic do powiedzenia. Dla wyeliminowania wzajem­nych starć konkurencyjnych oraz drobniej­szych przeciwników i maksymalizacji własnych zysków najsilniejsze towarzystwa naftowe świata zawiązały porozumienie kartelowe, kró­lujące na naftowym rynku przez dziesiątki lat. Pierwsze towarzystwa naftowe powstały jesz­cze w XIX w. Ich twórcami i założycielami byli wybitni ludzie interesu. Wśród nich nale­ży wymienić przede wszystkim J.D. Rockefel­lera, który w 1870 r. powołał ze wspólnikami towarzystwo Standard Oil Company, które rozpoczęło działalność dysponując kapitałem 1 min dolarów.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!