TOWARZYSTWA NAFTOWE W EUROPIE

0
402

Terenem działania towarzystwa były począ­tkowo kolonie brytyjskie i holenderskie, szy­bko jednak jego zainteresowania objęły także inne rejony.W 1901 r. szach Iranu udzielił Wielkiej Bry­tanii koncesji na prowadzenie prac poszukiwa­wczych i rozpoczęcie wydobycia w południo­wej części Iranu. Koncesja obejmowała 1295 min km2, co stanowiło ponad 75% powie­rzchni Iranu. Czas trwania koncesji ustalono na 60 lat. W zamian za udzieloną koncesję szach otrzymał 200 000 złotych franków i przy­rzeczenie 6% udziału w czystym zysku. My­ślał, że zrobił najlepszy interes w życiu, ku­pujący: Wiliam Knox d’Arcy myślał zapewne to samo. W kwietniu 1908 r. powstało angielsko-perskie towarzystwo naftowe z kapitałem zakładowych 3 min funtów szterlingów.

Poprzedni artykułWALKA MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW
Następny artykułPRZEMIANY W ŚWIECIE