PRZEMIANY W ŚWIECIE

W świecie następują przemiany, w wyniku których coraz większe znaczenie zysku­ją narodowe towarzystwa naftowe. Pierwszym z nich i najważniejszym stało się wkrótce po swoim powstaniu irańskie towarzystwo nafto­we NIOC — National Iranian Oil Company, które nie ogranicza swojej działalności do tere­nów Iranu i jest właściwie pierwszym pań­stwowym międzynarodowym towarzystwem naftowym.Największym w Europie międzynarodowym to­warzystwem naftowym jest Royal Dutch Shell, które — jak już wspomniano -— powstało w 1907 r. z połączenia dwu towarzystw: holen­derskiego Royal Dutch i brytyjskiego Shell Transport and Trading Company; stosunek kapitałów wynosi 3:2.Mimo że kapitał brytyjski był mniejszy, ja­ko bardziej aktywny zdobył przeważający wpływ. Chociaż Wielka Brytania nie miała własnych źródeł ropy, starała się być obecna wszędzie, gdzie znajdowały się takie źródła.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!