PRZEMIANY W ŚWIECIE

0
290

W świecie następują przemiany, w wyniku których coraz większe znaczenie zysku­ją narodowe towarzystwa naftowe. Pierwszym z nich i najważniejszym stało się wkrótce po swoim powstaniu irańskie towarzystwo nafto­we NIOC — National Iranian Oil Company, które nie ogranicza swojej działalności do tere­nów Iranu i jest właściwie pierwszym pań­stwowym międzynarodowym towarzystwem naftowym.Największym w Europie międzynarodowym to­warzystwem naftowym jest Royal Dutch Shell, które — jak już wspomniano -— powstało w 1907 r. z połączenia dwu towarzystw: holen­derskiego Royal Dutch i brytyjskiego Shell Transport and Trading Company; stosunek kapitałów wynosi 3:2.Mimo że kapitał brytyjski był mniejszy, ja­ko bardziej aktywny zdobył przeważający wpływ. Chociaż Wielka Brytania nie miała własnych źródeł ropy, starała się być obecna wszędzie, gdzie znajdowały się takie źródła.

Poprzedni artykułTOWARZYSTWA NAFTOWE W EUROPIE
Następny artykułWŚRÓD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI