SPÓR O WPŁYWY

0
411

W rękach międzynarodowych towarzystw naftowych znalazły się praktycznie wszystkie materialne i techniczne środki poszukiwania, wydobycia, transportu i sprzedaży ropy.Czołowe miejsce zajmowało wspomniane sie­dem wielkich towarzystw. Krajom posiada­jącym ropę przypadł w tym czasie jedynie bardzo mały udział w wydobyciu i sprzedaży ropy. Wynosił on w 1971 r. na Bliskim Wscho­dzie 2,3%, w Afryce i Wenezueli — 1,1%.Siedem towarzystw łącznie z francuskim CFP (Compagnie Franęaise des Petroles) utwo­rzyło na Bliskim Wschodzie trzy filie towa­rzystwa: Iraq Petroleum Company (IPC) dzia­łającą w Iraku, Abu Zabi i Katarze, Aramco — działającą w Arabii Saudyjskiej i na wyspach Bahrejn oraz Kuweit Oil Company — działa­jącą w Kuwejcie. W 1953 r. powstało pierwsze państwowe to­warzystwo naftowe — włoskie ENI — Ente Nationale Idrocarburi. Towarzystwo to nieba­wem wystąpiło przeciwko międzynarodowemu kartelowi naftowemu oferując rządom tych krajów, w których wydobywało ropę, większy udział w zyskach, niż było to dotychczas przy­jęte.

Poprzedni artykułZALEŻNOŚĆ OD IMPORTU
Następny artykułWALKA MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW