RÓŻNE WARUNKI WYDOBYWANIA

0
318

Z przeglądu złóż ropy i najważniejszych miejsc jej wydobycia wynika, że większość zasobów światowych i eksploatowanych złóż znajduje się w dużych odległościach od ośrod­ków zużycia ropy. Nowe baseny ropy w za­chodniej Syberii, na Alasce lub na arktycznych wyspach Kanady czy też pola naftowe lub złoża gazu ziemnego na Bliskim Wschodzie, le­żą tysiące kilometrów od rejonów gęsto zalud­nionych i od aglomeracji przemysłowych. Budowa urządzeń transportowych — zbiorni­kowców, rurociągów, a także magazynów, portów, wymaga wielkich nakładów inwesty­cyjnych i przeprowadzania prac nierzadko w ciężkich warunkach klimatycznych. Jednak dynamika przemysłu naftowego po­konuje wszystkie te trudności. Dzięki stoso­waniu osiągnięć współczesnej techniki zarówno przemysł wydobycia ropy, jak i jej transport oraz przeróbka stale się rozwijają, choć wy­maga to ponoszenia coraz większych nakła­dów.

Poprzedni artykułWYSOKODAJNE OBSZARY
Następny artykułNOWE PODMORSKIE ZŁOŻA ROPY