ROSNĄCE ROZMIARY

0
456

Wraz z rosnącymi rozmiarami zbiornikow­ców trzeba było przedłużać mola przeładun­kowe daleko w morze, gdzie woda jest głęb­sza. Gigantyczne zbiornikowce wymagają głę­bokości 40 i więcej metrów. Taką głębokość morze osiąga często dopiero wiele kilometrów od brzegu, zwłaszcza tam, gdzie szelf konty­nentalny ma małe nachylenie, co jest często spotykane w rejonach bogatych w ropę. Wte­dy molo załadowcze i rozładunkowe buduje się w uproszczonej formie, jako konstrukcję sta­lową posadowioną na dnie morskim. W za­leżności od wielkości mola można jednocześnie napełniać 2—4 zbiornikowce. Portem dla zbiornikowców o wyporności nawet powyżej 300 000 t jest Sea Island, kuwejcki port naf­towy na otwartym morzu, leżący w odległości 15 km od brzegu, wyposażony w stacje pomp, połączony z wybrzeżem podmorskim rurocią­giem naftowym.

Poprzedni artykułINNA FORMA PORTU
Następny artykułPRZEŁADUNEK ROPY