PRZYSZŁOŚĆ WYDOBYCIA

0
312

Podobnie rzecz się ma z niektórymi złożami w Związku Radzieckim. G. D. Sokołow opisał historię eksploatacji złoża Muchanowskoje. Zostało ono odkryte w 1952 r., szczyt wydo­bycia (11 min t) osiągnięto w 1962 r. Od tego czasu ilość ropy otrzymywanej ze złoża syste­matycznie spada. W 1975 r. wyniosła ona tyl­ko 5,5 min t. Złoże to jest obecnie bliskie wyczerpania, podobnie jak supergigant Romaszkinskoje (w 1970 r. 82 min t, tj. 23% produkcji ropy w ZSRR pochodziło z tego złoża!).Przyszłość wydobycia ropy naftowej zależy więc od złóż młodszych, nowo odkrywanych i czekających na odkrycie. Pewien przyrost wydobycia będzie można jednak jeszcze uzy­skać także ze złóż starych przez zastosowanie tzw. wtórnych metod eksploatacji pozwalają­cych na zwiększenie zawartości ropy w złożu, ze średnio 25% do 35%, a nawet powyżej.

 

Poprzedni artykułSZTUCZNE METODY
Następny artykułOGÓLNOŚWIATOWE WYDOBYCIE