OGÓLNOŚWIATOWE WYDOBYCIE

0
401

Ogólnoświatowe wydobycie ropy od  po­wstania tego przemysłu podwajało się śred­nio co 10 lat do początku lat siedemdziesią­tych. Począwszy od kryzysu w 1973 r. tempo przyrostu wydobycia zaczyna spadać. Wynika to zarówno z przesłanek polityczno-gospodar- czych (sztuczne ograniczanie wydobycia w niektórych krajach arabskich), jak i z przej­ścia szeregu złóż w tzw. trzecią fazę eksploa­tacji, czyli w okres wyczerpywania się zaso­bów. Tak dzieje się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które wykorzystały już średnio około 55% własnego potencjału naftowego.          Niektóre stare wielkie złoża amerykańskie, głównie w Teksasie i Kalifornii zostały wy­czerpane w 80—90%.

Poprzedni artykułPRZYSZŁOŚĆ WYDOBYCIA
Następny artykułMALEJĄCY UDZIAŁ