PRZEDMIOT WIODĄCY

Organizacja i technika handlu pełni rolę przedmiotu wiodącego, który daje teoretyczne^ praktyczne przygotowanie do zawodu. Jego tematyka wiąże się ze^ wszystkimi pozosta­łymi przedmiotami zawodowymi w szkole oraz z praktyką  sklepie, magazynie i przedsiębiorstwie: Organizacja i technika handlu ma więc nie tylko podstawowe znaozenie dla przygotowania  ściśle; zawodowego, ale, również Jprży wyrobieniu właściwej postawy absolwenta jaką pracownika gospodarki uspołecznionej.Przedmiot ten w procesie kształcenia sprzedawców i ma­gazynierów spełnia funkcji integracyjną, co ma swój wyraz w: syntetycznym ujęciu podstawowych treści związanych z pojęciami i problemami występującymi,w ,obrocie to warowym; zestawie’ćwiczeń umożliwiających w^onywanie komp•’ podobnych do tych, które występują w pracy sprzedawcy i magazyniera;treściach; umożliwiających kształtowanie 3 poglądów, po­staw oraz cech osobowości,-które są.szczególnie ważne przy : prawidłowym i sprawnym wykonywaniu pracy ś w tych zawodach; chodzi tu-zwłaszcza o takie cechy, jak. rzetelność, uprzejmość, opanowanie, odpowiedzialność,życzliwy stosunek do ludzi.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!