KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW

0
346

Chodzi także o kształtowanie wykonywania nawyków każdego zadania, poszanowania cu­dzego czasu i pracy/wyrabianie odpowiedzialności za. po­wierzone obowiązki,, wykazywanie dalszych perspektyw za­wodowych, a także emocjonalne angażowanie młodzieży do przyszłej pracy’zawodowej i społecznej.Wspomniane treści; wychowawcze każdy nauczycielpo­winien realizować w sposób naturalny-w czasie omawiania  poszczególnych tematów tak, aby ukształtować światopogląd uczniów, w sposób przekonujący i wpłynąć na motywy – zainteresowania, emocjonalne i wolicjonalne motywy podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie.W każdym procesie kształcenia mamy do czynienia z cią­giem powiązanych ze sobą i wzajemnie od siebie zależnych czynności nauczyciela i ucznia,-które zmierzają systematycz­nie (pewnymi etapami) do osiągnięcia celu dydaktyczno-wy­chowawczego.

Poprzedni artykułCEL KSZTAŁCENIA
Następny artykułPRZEDMIOT WIODĄCY