PRAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

0
957

W czasie praktycznej działalności w sklepie możliwe jest’ wyrobienie u młodzieży tych cech psychicznych i cech cha­rakteru, które mają szczególne znaczenie dla zawodu sprze­dawcy. Praca w,sklepie, ze względu na swoje cechy specy­ficzne, sprzyja wyrabianiu pamięci, wyrabia zdolność szybkiego myślenia, samodzielność, pewność w działaniu, a także sprzyja kształtowaniu się uwagi podzielnej. Włączenie młodzieży do pracy w zakładzie sprzyja szybszej adaptacji w zawodzie i w miejscu pracy. Po zakończeniu nauki młodzież nie od­czuwa tak silnie przejścia do pracy. Ma już realne pojęcie o    swoim zawodzie.’ W czasie nauki zawodu uczy się również norm współżycia w kolektywie.

Poprzedni artykułSKLEP CZY MAGAZYN
Następny artykułNAUKA I PRACA