OPÓŹNIENIE SKUTKÓW

Należy zdawać sobie sprawę, ze chociaż z opóźnieniem, skutki zawrotnego wzrostu światowych cen ropy odbiją się również na ce­nie ropy dostarczanej ze Związku Radzieckiego, która będzie coraz droższa. Ilości tej ropy będą ograniczane tempem realizacji nowych^ inwe­stycji. W rezultacie udział na rynkach świato­wych ropy importowanej przez kraje RWPG musi się zwiększać. Oznacza to poważny wzrost wydatków dewizowych każdego z tych krajów. W tych warunkach niezwykle istotną sprawą i est racjonalne wykorzystywanie ropy i pro­duktów naftowych. Należy przestać korzys a z ropy i gazu jako paliwa tam, gdzie można je zastąpić innymi paliwami (węgiel), pogłębić przerób ropy, tj. zmniejszać produkcję olejów opałowych, zwiększyć natomiast produkcję benzyny, olejów napędowych’, smarowych i in­nych, w tym — surowców dla przemysłu che­micznego. Bardzo ważna jest także zwykła go­spodarność i oszczędność.

 

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!