NACJONALIZACJA W KRAJACH NAFTOWYCH

0
263

Iran. Jak już wspomnieliśmy, szach Iranu, Mossafar el Din, w 1901 r. udzielił przedstawicie­lowi brytyjskiemu Wiliamowi d’ Arcy prawa poszukiwania i wydobywania ropy w Iranie. W 1908 r. powstało angielsko-perskie towa­rzystwo naftowe (Anglo-Persian Oil Compa­ny), które rozpoczęło wydobycie ropy. Jak na tamte czasy wydobycie szybko rosło. W roku 1927 w Iranie wyniosło ono 4,7 min t ropy, w roku 1937 — już 8 min t. Angielsko-perskie towarzystwo naftowe w 1935 r. — pod nazwą Anglo-Iranian Oil Company — zdobyło w Iranie pozycję dominującą. 56% akcji towa­rzystwa należało wtedy do rządu angielskiego, a reszta była w rękach prywatnych przedsię­biorców angielskich.

Poprzedni artykułZNACZENIE STRATEGICZNE
Następny artykułUDZIAŁY TOWARZYSTWA