DOBRZE ROKUJĄCY REGION

Naj­nowszym i wyjątkowo dobrze rokującym re­gionem eksploatacji ropy i gazu jest zachodnia Syberia. Tu w 1960 r. dokonano pierwszych odkryć, a już w 1974 r. znano blisko 500 złóż w tym supergigant Samotłorskoje oraz 5 gi­gantów i 31 olbrzymów. Obrazuje to skalę pracy włożonej w nadzwyczaj trudne do ba­dań i eksploatacji tereny zachodniej Syberii,, pracy, która daleka jest jeszcze od zakończe­nia i pochłania ogromne nakłady. Niektóre stare rejony eksploatacji, jak rejon Północnego Kaukazu (ropa wydobywana jeszcze w ubie­głym stuleciu), Azerbejdżan, a zwłaszcza oko­lice Baku, przeżywają teraz drugą młodość. Obecnie na tych terenach sięgnięto po ropę do nowych złóż, leżących poniżej złóż już wyeks­ploatowanych, na głębokości 4000 5000 m.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!