NA ROZLEGŁYCH OBSZARACH

0
263

Na rozległych obszarach republik Związku Radzieckiego  można wyróżnić wiele regionów wybitnie ropo- i gazonośnych. Pod­stawowa ilość znanych zasobów znajduje się w Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Re­publice Radzieckiej w regionie uralsko-wołżańskim oraz w południowo-zachodniej Syberii. Stare, bardzo wydajne i znacznie już wyeks­ploatowane złoża leżą w Tatarskiej i Baszkir- skiej ASRR, w rejonie Kujbyszewa i wokół Baku w Azerbejdżanie. Ropa występuje tak­że na radzieckim Dalekim Wschodzie i we wschodniej Syberii, w okręgu timańsko-pe- czorskim, koło Emby i na półwyspie Mangy- szłak, w Turkmenii i w rejonie Północnego Kaukazu, na Ukrainie, a także — Białorusi oraz w republikach nadbałtyckich (Estonia — ropa i łupki naftowe, Litwa — 2 złoża ropy).

Poprzedni artykułDOBRZE ROKUJĄCY REGION
Następny artykułEUROPEJSKIE KRAJE SOCJALISTYCZNE