ZAMIAR TOWARZYSTWA

Zamiarem towarzystwa było stworzenie w pełni zintegrowanej organizacji przemysłu naf­towego, która potrafiłaby prowadzić prace po­szukiwawcze, wydobywcze, przeróbkę i dystry­bucję produktów naftowych, ich transport i sprzedaż. Nie jest to zadanie łatwe ani pros­te, wymaga doświadczenia, a oprócz tego — wielkich nakładów inwestycyjnych i eksploata­cyjnych; do wydobycia np. 25 min t ropy rocz­nie potrzebny jest kapitał około 350 min dola­rów, a sprzedaż takiej ilości ropy na rynku międzynarodowym wymaga dalszych nakładów w wysokości 2 mld dolarów. Dlatego też ko­nieczność ekonomiczna podyktowała NIOC przejściowe połączenie się z towarzystwami sil­niejszymi pod względem kapitałowym.W 1973 r. towarzystwo NIOC zajmowało 28 pozycję na liście światowych towarzystw na­ftowych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!