WYKONYWANE ĆWICZENIA

0
421

Miejsce wykonywania ćwiczeń również nie było zgodne z założeniami, bowiem aż 40% . uczennic wykonywało ćwiczenia w domu, a -więc tez nadzoru ze strony instruktora, w czasie przeznaczonym na odpoczynek po pracy. Dzienniki praktyk i zeszyty towaroznawcze były sprawdzane – systematycznie co tydzień, a więc zgodnie z wymaganiami, tylko w 47% przypadków, w 16% były sprawdzane co miesiąc, a w 27% raz w ciągu okresu, a wtO % -wcale nie były sprawdzane.  Podobnie przedstawiało się wystawianie ocen z nauki i zawodu. W przeszło 36% przypadków, instruktorzy wystawiali ocenę w dzienniku praktyk ucznia dopiero pod koniec okresu, prawie 6% ankietowanych stwierdziło, że otrzymują ocenę już po sesji klasyfikacyjnej, a 9% twier­dziła/że instruktor wcale.im nie wystawia ocen-w dzienniku (Usta praktykantek wraz z .ocenami’ była wysyłana do szkoły bez omówienia z zainteresowanymi).’ . –

Poprzedni artykułJAK WYNIKA Z DANYCH
Następny artykułKORZYSTNE RÓŻNICE