WYJŚCIE POZA GRANICE

0
509

Już w 1975 r. znalazło się na pozycji trzeciej. NIOC wyszło poza granice Iranu i stało się towarzystwem międzynarodowym. Prowadzi ono operacje naftowe na Morzu Pół­nocnym, przerób ropy w Azji i Afryce oraz prace poszukiwawcze na Grenlandii. Jest na najlepszej drodze do dalszego rozwoju.Algierskie państwowe towarzystwo naftowe Sonatrach powstało w 1963 r. Działalność swo­ją zaczęło od transportu i sprzedaży ropy, lecz wkrótce przekształciło się w bardziej wszech­stronną organizację. Prowadzi samodzielne pra­ce poszukiwawcze, współpracuje z innymi to­warzystwami zagranicznymi, interesuje się przeróbką ropy, eksportem skroplonego gazu ziemnego oraz transportem, dystrybucją i sprzedażą produktów naftowych.Kuwejckie państwowe towarzystwo nafto­we — Kuweit National Oil Company zostało założone w 1960 r. jako organizacja do sprze­daży ropy z kapitałem zakładowym 45 min dolarów. Poza tym towarzystwo ma swoje u

 

Poprzedni artykułUDZIAŁY TOWARZYSTWA
Następny artykułZAMIAR TOWARZYSTWA