WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI

Wśród pięćdziesięciu największych korpora­cji przemysłowych świata towarzystwa naftowe osiągnęły w 1974 r. trzy czwarte całego zysku netto. Wartość sprzedaży dorównywała pozio­mem całemu dochodowi narodowemu RFN lub Japonii i znacznie przewyższała dochód naro­dowy Francji, Wielkiej Brytanii czy Włoch.Poza towarzystwami-gigantami, wśród któ­rych króluje Exxon, na świecie istnieją dzie­siątki towarzystw mniejszych, głównie amery­kańskich, których znaczenie, pole działania, obroty i dochody są jednak znacznie mniejsze niż wyżej omówionej ósemki. Małe towarzys­twa są także bardziej podatne na wpływy ko­niunkturalne.Z przytoczonych wyżej liczb wynika jednak, że wpływy wielkich naftowych towarzystw międzynarodowych stopniowo, choć powoli, kurczą się.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!