UZUPEŁNIANIE I AKTUALIZACJA

0
452

Korzystając w_szerokim zakresie z podręcznika do nauczania organizacji i techniki handlu, nauczyciel tego przedmiotu , musi jednak pamiętać, że zmiany zachodzące w życiu gospo­darczym są szybsze^. od cyklu wydawniczego. – Zdarza się więc, że wiele treści zawartych w podręczniku jest nieaktual­nych lub przestarzałych w stosunku do postępu organiza- cyjnego czy technicznego. Zmusza to nauczyciela do stałej konfrontacji treści podręcznika. zarówno z obowiązującym programem, jak i z rzeczywistością, i codzienną praktyką w przedsiębiorstwie. Treści – podręcznika trzeba więc . stale uzupełniać i aktualizować.

Poprzedni artykułWIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆ
Następny artykułPODRĘCZNIK DLA UCZNIA