SUPERZBIORNIKOWIEC

0
389

Początkowo miały one ładowność 25 000— 30 000 t, szybko jednak pojawiły się większe o  ładownościach 40 000, 50 000, 60 000 i wresz­cie — 80 000. W połowie lat sześćdziesiątych powstał pierwszy superzbiornikowiec o ładow­ności 100 000 t. Obecnie istnieje już wiele zbiornikowców mogących przewozić trzykro­tnie większe ładunki ropy. W roku 1973 liczba zbiornikowców o ładowności 200—300 tys. t wynosiła 344, a łączny tonaż światowej floty zbiornikowców przekroczył 210 min t. Jest to wynikiem niezwykłego wzrostu potrzeb w za­kresie transportu ropy i produktów naftowych. Od 1970 r. notuje się stałe zwiększanie mor­skich przewozów ropy, średnio o 13% rocznie. Dopiero pod koniec ostatniej dekady zaobser­wowano zahamowanie tego wzrostu, mające związek ze stabilizacją eksportu.

Poprzedni artykułOLBRZYMIE ZBIORNIKI
Następny artykułWZROST MOCY