SPRZECIW SYTUACJI

W ostatnich latach zauważa się wyraźne dą­żenie krajów posiadających ropę do zmiany sytuacji i uzyskania dostępu do własnych bo­gactw naturalnych. Narasta sprzeciw wobec sytuacji, w której towarzystwa osiągają przy wykorzystywaniu taniej ropy krajów rozwija­jących się trzy razy większy zysk niż przy eks­ploatacji własnej ropy. Również inne państwa, jak na przykład Japonia, kraje zachodnioeuro­pejskie i Kanada uzyskują większe korzyści z przerobu ropy importowanej niż kraje rozwi­jające się, które nie mają możliwości przetwa­rzania ropy własnej. Cena ropy jest bowiem niska w porównaniu z cenami produktów naftowych. Był to jeden z czynników, który powodował podnoszenie cen przez kraje eksportujące ropę. Takie dzia­łanie dawało jednak tylko częściowe sukcesy. Dopiero kryzys naftowy w 1973 r. dokonał zasadniczego zwrotu w tej dziedzinie.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!