SKUPIANIE GAZU

0
500

Jeszcze przed dostarczeniem gazu do skro­plenia należy obniżyć jego ciśnienie i tempera­turę tak, aby nadawał się do transportu ruro­ciągiem.Instalacja do skraplania gazu obejmuje urzą­dzenia do oczyszczania, właściwego skraplania i magazynowania’. Oczyszczanie polega na po­zbawieniu gazu niektórych domieszek, w takim stopniu, jaki jest wymagany przy późniejszym jego użytkowaniu. Prawie zawsze gaz jest od­siarczany, usuwa się gazy obojętne, wodę i składniki płynne (skropliny). Jedną z metod skraplania gazu jest meto­da kaskadowa: gaz jest schładzany za po­mocą innego gazu skroplonego będącego w obiegu zamkniętym.’ Gaz pomocniczy jest u- trzymywany w niskiej temperaturze przez od­parowanie. Każdy stopień chłodzenia ma tem­peraturę niższą od poprzedniego. Jako gazy chłodzące stosuje się propan, metan i etylen. Taki proces skraplania zastosowano po raz pierwszy przy skraplaniu gazu ziemnego w Al­gierii i na Alasce.

Poprzedni artykułW INNEJ METODZIE
Następny artykułZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO