RZADKO KIEDY

0
509

Rzadko kiedy w czasie jednostki lekcyjnej nauczyciel wy­konuje czynności jednorodne (np. tylko odpowiada łub wykłada czy pokazuje). Przeważnie na każdej jednostce lekcyjnej nauczyciel realizuje — w większym lub mniejszym stopniu r- kilka celów dydaktyczno-wychowawczych, np. powtarza poprzednio poznane wiadomości lub umiejętności,. podaje nowe, kształci. umiejętnością utrwala je, kontroluje . i ocenia wyniku Mogą być różne struktury zajęć w zależności od tego, , które – z podanych celów dydaktycznych będą przez nauczyciela w czasie zajęć z uczniami wyeksponowane.  Realizując zajęcia poszczególnymi metodami warto zwrócić uwagę na ogólne zasady stosowania tych sposobów. I tak np.. jednym z ważnych celów dydaktyczno-wychowawczych jest rozwijanie u uczniów umiejętności obserwacji opartej o    ‘spostrzeganie faktów, zjawisk, przedmiotów i. sytuacji.

Poprzedni artykułROZPOZNANIE KLIENTA
Następny artykułMOŻLIWOŚCI STOSOWANIA METOD