ROPA NAFTOWA W AFRYCE

0
393

Afryka. Ropę w Afryce odkryto niedawno. Co prawda pojedyncze przypadki wydobycia znane były jeszcze przed I wojną światową w Algierii, a przed II wojną w Egipcie i Maroku, ale Afryka jako kontynent naftowy za­częła się liczyć dopiero po odkryciu złóż saharyjskich. Było to na początku lat pięć­dziesiątych. Potem zostały znalezione złoża libijskie, nigeryjskie, angolskie, gabońskie zairskie i znaczenie Afryki stale rosło, szcze­gólnie ze względu na bliskie sąsiedztwo coraz bardziej spragnionej produktów naftowych Europy.Ropa algierska jest ropą lekką najwyższej jakości. Decyduje o tym najniższa spośród spotykanych zawartość siarki i jednocześnie jedna z najwyższych zawartość benzyny. Jest to najdroższa ropa na rynkach świata. Wydobycie ropy, po początkowym szybkim wzroście, ustabilizowało się na poziomie 50 min t rocznie.

Poprzedni artykułAZJA POŁUDNIOWO- WSCHODNIA
Następny artykułINNE KRAJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ