PRZEGLĄD REGIONÓW

Pojęcie regionu naftowego niekiedy obejmuje tylko część jednego kraju (ZSRR, Stany Zjed­noczone), kiedy indziej — kilka krajów dzieli Bliski Wschód. Występuje tu największa kon­centracja złóż ropy naftowej — 55 złóż gi­gantów i 20 złóż supergigantów, które zawie­rają 48% całej odkrytej na świecie ropy i około 60% ropy odkrytej pozostającej jesz­cze do wydobycia. Mimo intensywnej eksplo­atacji i największego na świecie wydobycia, zasoby złóż odkrytych naruszone zostały dopiero w 15%. Również w tym rejonie należy spodziewać się znalezienia stosunkowo dużych ilości ropy jeszcze nie odkrytej. Perspektywy dalszych odkryć dotyczą głównie Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Iraku. A oto odkryte zasoby ropy naftowej w najważniejszych krajach Bliskie­go Wschodu (stan na 1.01.1979, w mld t)

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!