PRAWO WŁASNOŚCI A ZYSKI

Już od początku powstania przemysłu nafto­wego wiadomo było, że jest to dziedzina dzia­łalności, która będzie przynosić bardzo wyso­kie zyski. Wkrótce rozpoczęła się konkurencja i walka o miejsce wydobycia i strefy wpły­wów. Ropa przynosiła tym, którzy mieli do niej dostęp, ogromne dochody. Państwa nafto­we i państwa konsumujące również chciały z nich korzystać. Wprowadzono więc opodatko­wania oraz system rozmaitych opłat obciąża­jących towarzystwa naftowe. Powiększało to ich koszty własne, ale nie zahamowało dalsze­go wzrostu i koncentracji wydobycia i obrotu ropą. Nawet przy mniejszych zyskach dochody były coraz większe ze względu na rosnącą ma­sę towarową i skalę operacji. Wkrótce towarzy­stwa naftowe zaczęły wyróżniać się znacze­niem i ilością zgromadzonego kapitału wśród wszystkich innych gałęzi i branż przemysło­wych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!