POWAŻNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

0
292

Poważnym – źródłem informacji są prawidłowo przygoto­wane pomoce dydaktyczne, szczególnie fotoprzezrocza, filmy, tabele: statystycznej schematy; prawidłowo wypełnione doku­menty, katalogi, wykresy itp. Duży wpływ na osiąganie po­zytywnych : wyników – nauczania również mają warunki, w . których odbywają się zajęcia (izba: lekcyjna, pracownia czy też sala przedmiotowa). Pracownią nazywa się zazwyczaj pomieszczenie odpowiednio wyposażone w urządzenia, maszyny, narzędzia, miejsca pracy dla uczniów; materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do teoretycznego i praktycznego kształcenia uczniów. Do realizacji obecnie obowiązujących programów nauczania’ .wystarczy tzw. sala przedmiotowa z odpowiednim^ wyposażeniem w” sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Poprzedni artykułPRZEPROWADZENIE POKAZÓW
Następny artykułKONIECZNOŚĆ AKTUALIZACJI