PODSTAWA ROZLICZEŃ NA ŚWIECIE

0
279

Nieco później do tej „siódemki” dołączyło je­szcze towarzystwo Compagnie Franęaise du Petrole, w wyniku czego powstała ostatecznie „wielka ósemka”. Umowa w Achnacarry wkró­tce zaczęła się rozszerzać. Najważniejszym z nich była, zawarta w 1929 r. przez „wielką siódemkę” oraz 17 niezależnych międzynarodo­wych towarzystw amerykańskich, umowa o ce­nach eksportowych określająca podstawę i za­sady ustalania cen ropy naftowej. Jako bazę cen przyjęto koszty własne wydobycia ropy w Zatoce Meksykańskiej. Początkowo cena ta fa­ktycznie była stosowana jako podstawa rozliczeń na całym świecie, później zaś stała się ceną informacyjną ropy.Umowa w Achnacarry szybko przyniosła skutki i pomogła wielkim towarzystwom w o- panowaniu światowego rynku naftowego głó­wnie w zakresie wydobycia, lecz także w za­kresie sprzedaży i przetwarzania ropy.

Poprzedni artykułWŚRÓD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI
Następny artykułPOROZUMIENIE TOWARZYSTW