PODRĘCZNIK DLA UCZNIA

0
284

Dla ucznia podręcznik .’jest podstawowym źródłem wiedzy. Stanowi’podstawę sa-’ modzielnej pracy w domu i zakładzie, sklepie czy magazynie.Tę funkcję spełni podręcznik wówczas, gdy będzie zawierał   treści:zgodne z programem nauczania,- zaplanowanym przez: nauczyciela tematem lekcji czy ćwiczeń,-gdy treści te’będą aktualne oraz podawane w sposób uporządkowany, przejrzysty i zrozumiały.W przypadku niepełnej zgodności treści. nauczania z planowaną strukturą jednostki dydaktycznej podręcz- nik spełni rolę uzupełniającą,inne.treści lub też będzie.stanowić pomocniczy środek do utrwalenia, organizowania lub uzupełniania przerabianej .treści.    Treść, podręcznika może również stanowić podstawę do. pracy samodzielnej ucznia, w czasie lekcji. (przy rozwiązy- * waniu,problemów lub wykonywaniu.ćwiczeń), zaznajamiać z metodami; pracy, wskazywać przykłady rozwiązywania zadań, służyć do zadawania prac domowych, ćwiczeń w! cza­sie lekcji oraz wyjaśniać zagadnienia dyskusyjne.

Poprzedni artykułUZUPEŁNIANIE I AKTUALIZACJA
Następny artykułDOBÓR TREŚCI