OPERATYWNI PRACOWNICY

0
380

Sprzedawcy i magazynierzy jako operatywni pra¬cownicy obrotu towarowego uczestniczą bezpośrednio w pro¬cesie: dokonywania zamówień i doboru asortymentu towa¬rów, przyjmowania – masy towarowej ź produkcji, gro¬madzenia i przechowywania wytworzonych w produkcji dóbr, przekazywania towarów, materiałów-i innych dobr; odbior¬com zgodnie z ich potrzebami w odpowiednim czasie, miejscu, ilości i jakości. Pobudzają potrzeby konsumentów przez udzielanie informacji o nowych’i nie znanych towarach, ich zaletach oraz sposobach użytkowania. Ich pieczy powierza społeczeństwo wielomilionowy majątek, wypracowany przez tysiące ludzi zatrudnionych ,w. różnych dziedzinach produkcji przemysłowej, spożywczej, w rolnictwie, rzemiośle itp.

Poprzedni artykułZDANIEM PRACOWNIKÓW
Następny artykułObecnie myślenie o biznesie