OBOK PODANYCH SPOSOBÓW

0
588

Obok podanych sposobów można wdrażać młodzież do ,’ celowego i planowego spostrzegania bezpośrednich faktów zdarzeń, występujących w praktyce^ Ćwiczenia w tym za­kresie mogą polegać na oglądaniu lub badaniu konkretnych przedmiotów: towarów, materiałów, sprzętu.lub urządzeń, sposobów działania lub wykonywania określonych prac, np. obsługi klientów, badania jakości, organizowania miejsca roboczego lub zmian zachodzących pod wpływem określonego , działania (zmiany sposobu działania). Duże możliwości rozwijania takiej obserwacji, są na lekcjach związanych z odbio­rem jakościowym lub ilościowym materiałów lub towarów,  kontrolą . prawidłowego organizowania miejsc .roboczych, wypisywaniem lub opracowywaniem różnych dokumentów,. wyliczeń itp.

Poprzedni artykułPOGADANKA Z UCZNIAMI
Następny artykułPEŁNE UJĘCIE