NAJWIĘKSZE WYDOBYCIE

Największe wydobycie 309 min t zanotowano w 1976 r. Obliczono, że dalsze podnoszenie tego wydobycia do pozio­mu rzędu 400 min t na rok spowoduje wyczer­panie się zasobów kraju jeszcze przed rokiem 2000. Uznano więc za celowe ograniczenie ro­cznego wydobycia do poniżej 300 min t na rok i takie było ono faktycznie w latach 1977—— 1978.Dezorganizacja spowodowana zachodzącymi w Iranie przemianami rewolucyjnymi stała się przyczyną znaczniejszego niż przewidywano spadku produkcji. Wydobycie ropy w 1979 r. wyniosło zaledwie 149 min t. Kolejne nie pla­nowane zmniejszenie wydobycia nastąpiło w wyniku przedłużającej się wojny irańsko-irac- kiej i związanych z nią zniszczeń. W ten spo­sób Iran znalazł się na dalszym miejscu wśród bliskowschodnich producentów ropy i trzeba będzie pewnego czasu, aby mógł on odzyskać utraconą pozycję.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!