MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA METOD

Zastosowanie odpowiedniej metody zależne jest od środków i  warunków, jakie ma nauczyciel, szkoła i środowisko oraz ; od umiejętności wykorzystania tych warunków przez nau­czyciela. Jeżeli do nauczania organizacji i techniki v handlu nie mamy odpowiednich dokumentów, instrukcji, urządzeń. stosowanych w przedsiębiorstwie lub sprzętu’nie- zbędnego do wykonywania określonych czynności, wówczas stosuje się opis, pogadankę połączoną z pokazem, a ćwiczenia odkłada się na czas pracy w sklepie lub magazynie. .W przy- ’ padkach braku wzoru lub ilustracji, przedmiotu czy-doku- ~ mentu zmuszeni jesteśmy zastosować_opowiadanie, opisujące ; dany przedmiot lub wykonywane czynności. Dlatego też optymalizacja realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych wymaga od nauczyciela stworzenia takich warunków, aby można było zastosować metody realizacji celów przy zastoso­waniu najbardziej adekwatnych warunków i środków dy­daktycznych.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!