MOCARSTWO NAFTOWE

0
574

Rola Związku Radzieckiego wśród światowych mocarstw naftowych jest przodująca. Najwię­ksze na świecie wydobycie ropy naftowej, ogromne odkryte i perspektywiczne zasoby ro­py oraz — jeszcze większe — gazu ziemnego, bardzo poważne dostawy gazu do szeregu kra­jów Europy Środkowej i Zachodniej, znaczny eksport ropy naftowej, wielkie kontrakty na zakupy urządzeń i sprzętu, gigantyczne budo­wy prowadzone w pionierskich warunkach największe doświadczenie w poszukiwaniach zagospodarowaniu złóż arktycznych, stały po­stęp w technice naftowej, planowa współpraca z małymi i wielkimi sąsiadami (m.in. z Japo­nią), pomoc dla Trzeciego Świata — wszystko to stawia Związek Radziecki na pozycji, jakiej nie zajmuje żadne inne państwo na kuli ziem­skiej, na pozycji, którą wszystkie kraje muszą doceniać i z którą muszą się liczyć.

Poprzedni artykułSZCZEGÓLNA ROLA
Następny artykułILUSTRACJA KORZYŚCI