KORZYSTNE RÓŻNICE

Nie zauważono różnicy na korzyść sklepów przemysłowych, chociaż istnieje mniemanie, że dysponują one’lepiej wykwalifikowaną kadrą, mają łatwiejsze warunki pracy i wobec tego instruktorzy mogliby poświęcić więcej czasu uczniom. Jak więc radziły sobie uczennice, którym kierownik nie udzielał objaśnień ? Opracowywały ćwiczenia na podstawie obserwacji, podręczników szkolnych lub dzienników innych praktykantek. Nieliczna stwierdziły,’ ie wcale nie opracowywały. Przy wprowadzaniu obowiązku opracowywania ćwiczeń pisemnych ’ podstawowym założeniem było powiązanie teorii z praktyką, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń instruk­tora, pogłębienie wiadomości zdobytych w szkole, zaznajomienie uczniów ze specyfiką organizacji pracy i dokumentacji danego przedsiębiorstwa, w którym w zasadzie powinni otrzymać pracę. Korzyści z ćwiczeń wy­konywanych w oparciu o instruktaż miałby więc .nie tylko uczeń, ale i przedsiębiorstwo.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!